สายพันธุ์แกะ

แกะพันธุ์วิลท์ไชร์ฮอร์น
แหล่งกำเนิด : ประเทศอังกฤษ
ลักษณะประจำพันธุ์ : แกะพันธุ์นี้เมื่ออายุ 1 ปี จะมีน้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัม เหมาะที่จะใช้เป็นแกะที่ให้เนื้อโดยเฉพาะ มีขนสั้นและในฤดูร้อนสามารถสลัดขนทิ้งเองได้ แกะพันธุ์นี้เหมาะที่จะใช้สำหรับปรับปรุงพันธุ์แกะเนื้อในแถบร้อนมีหลาย ประเทศที่ใช้แกะพันธุ์นี้เพื่อปรับปรุง พันธุ์ เช่น ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากตลาดบ้านเรามีความต้องการแกะเพื่อบริโภคเนื้อเป็นส่วนใหญ่ แกะพันธุ์นี้จึงน่าที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์

แกะพันธุ์คอร์ริเดล
แหล่งกำเนิด : เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงในประเทศนิวซีแลนด์ โดยนำแกะพันธุ์ลินคอล์น ผสมกับพันธุ์เมอริโนเพื่อให้ได้แม่พันธุ์ที่มีลูกดกและมีขนที่มีคุณภาพดี
ลักษณะประจำพันธุ์ : แกะพันธุ์นี้เมื่อโตเต็มที่ เพศผู้มีน้ำหนักประมาณ 85 – 110 กิโลกรัม เพศเมียมีน้ำหนักประมาณ 55 – 85 กิโลกรัม ลักษณะของขนมีสีขาว ขนที่ใบหน้า หู และเขา ก็มีสีขาว หางเป็นชนิดหางเล็กแต่ยาว เนื้อของลูกแกะพันธุ์คอร์ริเดลมีคุณภาพดี แกะพันธุ์นี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแปลงหญ้าได้ดี ทนทานต่ออากาศร้อนและมีอายุยืน จึงใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นานกว่าแกะพันธุ์อื่น กรมปศุสัตว์ได้เลี้ยงแกะพันธุ์นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

 
 

 

แกะพันธุ์ลูกผสม
แกะพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์ดอร์เซ็ท ซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่และน้ำหนักมากกว่าพันธุ์พื้นเมือง

แกะพันธุ์ดอร์เซ็ท
ลักษณะประจำพันธุ์ : มี 2 ชนิด คือ ชนิดมีเขาเรียกว่า ดอร์เซ็ทฮอร์น และชนิดไม่มีเขาเรียกว่า ดอร์เซ็ทโพล เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 80 – 110 กิโลกรัม แกะพันธุ์นี้เนื้อมีคุณภาพดี ตัวเมียสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปีและมีน้ำนมดีมาก จึงทำให้ลูกแกะที่เกิดมาเจริญเติบโตดี แข็งแรงและมีอัตราการเลี้ยงรอดสูง แกะพันธุ์ดอร์เซ็ทสามารถทนต่อสภาพร้อนได้ดี แต่มีข้อเสียคือ ต้องการทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์

แกะพันธุ์เมอริโน
ลักษณะประจำพันธุ์ : เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ตัวผู้จะมีน้ำหนักประมาณ 75 กิโลกรัม สูงประมาณ 70 เซนติเมตร ตัวเมียจะมีน้ำหนักประมาณ 65 กิโลกรัม สูงประมาณ 60 เซนติเมตร ขนเป็นสีขาวละเอียดยาวประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ปริมาณขนที่ตัดได้ต่อปี ตัวผู้ 4-5 กิโลกรัมต่อตัว ตัวเมีย 3-4 กิโลกรัมต่อตัว ลักษณะหางเป็นแบบหางเล็กแต่ยาว แกะพันธุ์นี้ได้นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2514-2515 โดยรัฐบาลของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับดำเนินการในโครงการเกษตร ที่สูงจำนวน 20 ตัว และเลี้ยงไว้ที่ดอยอ่างขาง แกะเหล่านี้ได้ผสมพันธุ์กับแกะพันธุ์พื้นเมือง ได้ลูกผสมจำนวนมาก ภายหลังแกะลูกผสมเหล่านี้ได้ถูกนำมาเลี้ยง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไป

แกะพันธุ์ซัฟฟอล์ค
แหล่งกำเนิด : เป็นแกะพันธุ์เนื้อของประเทศอังกฤษ มีชื่อเรียกตามเมืองเมืองหนึ่งทางทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ
ลักษณะประจำพันธุ์ : น้ำหนักแกะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ ตัวผู้หนักประมาณ 100-125 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 70-100 กิโลกรัม พันธุ์นี้มีขนาดใหญ่ หัวเล็ก ลักษณะเด่นก็คือ หน้า หู และขา มีสีดำ ส่วนลำตัว คอ เป็นสีขาว และตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงเท้าไม่มีขน แกะพันธุ์ซัฟฟอล์ค มีคุณภาพของเนื้อ ดีมาก มีความสามารถในการแทะเล็มหญ้าได้ดี ทนทานต่ออากาศร้อนและแม่แกะมีความสามารถในการเลี้ยงลูก จึงเป็นแกะพันธุ์ที่น่าสนใจนำมาใช้ปรับปรุงมาผลิตเผยแพร่ให้ แก่ประชาชน

ที่มาของข้อมูล :http://www.rakbankerd.com/

Advertisements

เกี่ยวกับ pongbull
ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1

4 Responses to สายพันธุ์แกะ

 1. ต้น ธงทอง ป. 5/2 says:

  1. แพะพันธุ์เบอร์มีลักษณะ กรม อยู่ในประเทศเเอฟริกาใต้ นํ้าหนัก 90 กิโลกรัม ตัวเมีย นํ้าหนัก 65 กิโลกรัม
  2. แพะพันธุ์ซาเนนมีลักษณะ ใหญ่ นํ้าหนัก 60 กิโลกรัม สูง 90เซนติเมตร
  3.แพะพื้นเมืองมีลักษณะ ใหญ่ นํ้าหนัก 25 กิโลกรัม สูง 50 เซนติเมตร
  4.แพะพันธุ์คอรริเดลมีลักษณะ ขนสีขาว ขนหูหนา นํ้าหนัก 110 กิโลกรัม ตัวเมีย นํ้าหนัก 85 กิโลกรัม
  5.แพะพันธุ์ดอร์เซ็ทมีลักษณะ โตวัย นํ้าหนัก 110 กิโลกรัม

 2. ด.ญ. เสาวนีย์ ผกาศรี ป .5/2 says:

  สายพันธุ์แพะ
  1.แพะพันธุ์เบอร์ มีลักษณะเด่นคือ หัวสีนํ้าตาลลำตัวสีขาว
  2.แพะพันธุ์แองโกนูเบียน มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวสีดำขาสีขาว
  3.แพะพันธุ์ซาเนน มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวสีขาว
  4.แพะพันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวสีดำ
  สายพันธุ์แกะ
  1.แกะพันธุ์วิลท์ไซร์ฮอร์น ลักษณะเด่นคือ ลำตัวสีขาว
  2.แกะพันธุ์คอร์ริเดล ,, ลำตัวมีขนปุยออกสีนํ้าตาล
  3.แกะพันธุ์ลูกผสม ,, ลำตัวสีนั้าตาล
  4.แกะพันธุ์ซัฟฟอร์ค ,, หัวสีดำลำตัวสีขาว

 3. อนิรุธ โพสัมฤทธิ์ says:

  เพาะพันธุ์บอร์ กรมปศุสั่ตาหนาเข้ามาจักประเทศเเอฟริกาไต้เมือเป็น

  เพาะใหญ่

 4. ด.ญ กฤติยาณี รุนนุช ป.5/2 says:

  1.แพะพันธุ์เบอร์ มีลักษณะเด่น หัวสีน้ำตาลลำตัวสีขาว
  2.แพะพันธุ์แอนโกนูเบียน มีลักษณะเด่น ตัวดำขาขาว
  3.แพะพันธุ์ซาเนน มีลักษณะเด่น ตัวสีขาว
  4.แพะพันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะเด่น ตัวดำล้วน
  5.แกะพันธุ์วิลท์ไซร์ ,, ลำตตัวขาวล้วน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: